ANDOC professzonális
irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer
ANDOC professzonális
irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer

MINŐSÍTETT IKTATÓ ÉS ÜGYIRATKEZELŐ RENDSZER

Az Andoc dokumentum és folyamatkezelő rendszer tanúsított rendszer a 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekben foglalt feltételeknek megfelelően. A törvényi előírásoknak megfelelő, folyamat alapú elektronikus ügyiratkezelő rendszer amely az érkeztetéstől iktatáson át a levéltárba adásig kezeli az iratokat.

A törvényi elvárásoknak megfelelő, folyamat alapú elektronikus ügyiratkezelést támogatja:

 • főszám, alszám kezelése
 • osztott és központi érkeztetés, iktatás támogatása
 • osztott és hivatali vezetőhöz kötött szignálás támogatása
 • átmeneti és központi irattárba adás támogatása
 • időszakos felülvizsgálat támogatása
 • levéltárba adás támogatása
 • kiadmányozás
 • expediálás támogatása
 • elektronikus aláírás kezelése

További kiemelt fontosságú tulajdonságok:

 • egy időben párhuzamosan több iktatóhely kezelése;
 • közvetlenül szkennerről iktatás, vagy központi szkennerről iktatás;
 • közevtlen e-mail iktatás;
 • több iktatókönyv kezelése, akár dokumentum típusonként vagy részlegenként, osztályonként külön-külön;
 • további egyedi a szakterületre jellemző mezők felvihetők a visszakereshetőség javítása érdekében (pl: pályázati szám, belső azonosítók, ügyfél azonosítók, helyrajziszám stb.);
 • minden iktatott dokumentumhoz bármennyi jegyzet, kommentár csatolása;
 • prioritás hozzárendelése az iratokhoz;
 • dokumentumok, iratok archiválása, irattározása (megtalálási hely, lejárati idő kezelése);
 • dokumentumok hozzáférésének több szintű engedélyezése, tiltása (nem látható, olvsható, módosítható stb.);
 • gyors dokumentumkereső;
 • riportok, statisztikák;
 • az adatrögzítést segítő belső szótárak, törzsadatbázisok létrehozása, kezelése;
 • irattárban, archívumban lévő dokumentumok kölcsönzése, selejtezése;
 • dokumentum és rendszerszintű naplózás (mikor, kinél járt, ki látta, ki módosította stb.).

Hogyan támogatja a munkát a Minősített iktató és ügyiratkezelő rendszer?

 • Windows összes fájltípusának kezelése (xls, doc, ppt, cad, jpg, mpeg, avi, zip stb.), gyors és egyszerű dokumentum visszakereshetőséget biztosít.
 • Egy időben több helyen történő érkeztetés, iktatás kezelése. Nagy mennyiségű iratok kezelése is megoldott.
 • Könnyen kezelhető, átlátható vékony (webes) és vastagkliens megoldás.
 • Kiépített tudásbázis valamint statisztikái, riportjai révén nagyfokú kontrolt és ellenőrizhetőséget biztosít a hivatali és intézményi vezetők részére.
 
engedelyezes-tovabbitas

 

Részletes információkért
vegye fel velünk a
kapcsolatot

Mobil: +36 30 979 5640
E-mail: info@andoc.net

A bevezetése sikerességét a számos ügyfélnél elvégzett eredményes projekt, több mint 25 000 felhasználó, több mint 450 megtervezett és bevezetett munkafolyamat, 10,5 millió felett kezelt dokumentum garantálja.

A Magyar Közút Kht.-nél (1000 munkatárs, 170 kirendeltség) történt bevezetés során négy alkalommal jelentősen átalakult az ügyfél szervezeti hierarchiája. Sikerült a rendszert mégis úgy bevezetni, hogy az nem okozott többletköltséget a Megrendelő oldalán.

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél 300 felhasználónak került bevezetésre minősített iktatórendszer mellyel uniós és hazai pályázatokat kezelnek.

Éves szinten 800 000 iktatás történik a rendszerben. A rendszert integrációval együtt sikerült kevesebb mint három hónap alatt bevezetni.

A bevezetés magában foglalta a felmérést, integráció kialakítását másik rendszerrel, a rendszer testre szabását, tesztelést és oktatást.

2008-ban a MAG Zrt. 10.000 Európai Uniós pályázat közül a legjobb 18-ba választotta a Fókusz Takarékszövetkezetnél implementált papírmentesítési projektet, mely keretében több mint 30 folyamat került bevezetésre.

Az Ernst & Young nemzetközi tanácsadó cég esettanulmányt írt a projektről.

A MÁV START Zrt.-nél bevezetett panaszos levél és követelésbehajtási modulunk éles indulásának határidejét a Megrendelő három hónappal előrehozta a MÁV START kiválás miatt.

2008 márciusa óta több mint 280 000 ügyiratot dolgoztak fel teljes körűen a rendszerben.

Beépített fejlesztői környezet

Az ANDOC rendszer saját belső tervező eszközzel rendelkezik. Közel 2000 paraméter segítségével lehet új dokumentumtípusokat, munkafolyamatokat, határidőket, űrlapokat, formanyomtatványokat, sablonokat kialakítani.

A tervező felület használata elsajátítható. Ügyfeleink többsége a kezdeti bevezetés után saját maga házon belül oldja meg a rendszer paraméterezését, új folyamatok bevezetését.Mivel a rendszer funkcionalitása folyamatosan bővül ügyfeleink egyre szélesebb körben tudják használni munkájuk során.

Integráció

A piaci gyakorlatnak megfelelően a rendszer rendelkezik az általános integrációs lehetőségekkel. XML alapú integráció más vállalatirányítási rendszerekkel. E-mail-ek közvetlen ikatása Outlook-ból. A könnyebb adatrögzítés segítése érdekében a rendszer más rendszerekből tud átvenni törzsadatokat (partnertörzs, cikktörzs, munkaszámtörzs stb.).

Az ANDOC rendszer két felülettel rendelkezik:

1. Grafikus (vastag kliens)
2. WEB-es (vékony kliens)

KÉRJEN BEMUTATÓT!
ISMERJE MEG AZ ANDOC IRAT-, DOKUMENTUM- ÉS FOLYAMATKEZELŐ RENDSZERT
Hívja a +36 30 979 5640 -es telefonszámot!
Kérdése van? Hívja a +36 30 979 5640 -es telefonszámot!